Disclaimer

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de informatie wordt geacht correct te zijn op het moment dat ze wordt gepubliceerd. De Huurdersvereniging aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van de informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


Het auteursrecht op deze website wordt door de Huurdersvereniging uitdrukkelijk voorbehouden. Onder voorwaarde dat (een link naar) de bron wordt vermeld, mogen onderdelen van deze website worden overgenomen.

terug