Het  kantoor is geopend op:

maandag, dinsdag en donderdag

van

8.30 tot 16.30 uur.

Laatste nieuws - BELANGRIJK

Openingstijden

kantoor


Blijf op de hoogte en lees het laatste nieuws gepubliceerd door de Woon-

bond.

Klik hier!

Op zoek naar een artikel eerder op deze site gepubliceerd?

Ga naar ons nieuwsarchief en klik hier.

Huurders-vereniging

Haag Wonen

op Facebook en Twitter

Klik op het icoon om te openen

Lees hier alles over de

Nieuwe Woningwet

m.i.v. 1 juli

2015

Klik met uw rechtermuisknop om in een nieuw venster te openen


Webmaster :

Trudy Flinkerbusch

Op naar nieuwe vormen van Bewonersparticipatie

We denken na over nieuwe vormen van bewonersparticipatie; veel van deze nieuwe vormen van meepraten en meedoen worden nu al succesvol toegepast door verscheidene corporaties en hun huurders.

hun huurders. Het is nu zaak om deze nieuwe vormen ook hier prominenter in te zetten en de oude vorm langzaam maar zeker los te laten.

Dus niet te lang stilstaan bij wat was, want: Stilstand is achteruitgang!


U leest er hier meer over. (klik met rechtermuisknop om in nieuw venster te openen).

Passend toewijzen


Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor ‘passend toewijzen’. Wat betekent dat precies?


Huishoudens met de laagste inkomens en met recht op huurtoeslag, moeten vanaf 1 januari 2016 in principe een woning toegewezen krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrens van maximaal ongeveer 600 euro.

Hier leest u meer over passend toewijzen.

En in deze toelichting van Aedes vindt u nog meer informatie. (klik met de rechtermuisknop op de rode link om in een nieuw venster te openen).

Verzoek om zienswijze

Op 15 maart heeft de Gemeente Den Haag de huurdersorganisaties verzocht een zienswijze aan te leveren ten aanzien van een aanwijzing van het kernwerkgebied.

Hier het verzoek. En hier de zienswijze van HHW die 20 april 2016 is aangeleverd.

 Laatste publicatie op website hvhw.org

De leden van de HHW hebben op hun Algemene Vergadering van 1 mei 2017 besloten dat de HHW wordt opgeheven om ruimte te maken voor een nieuwe (gezamenlijke) huurdersorganisatie. Onze zusterorganisatie de Bewonersraad heeft hetzelfde besluit genomen.


Vanaf medio 2017 zijn we druk geweest met het ontwerp van de nieuwe organisatie. De opheffing van de oude en oprichting van de nieuwe Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) begint steeds meer vorm te krijgen. Er is al een nieuwe domeinnaam bekend:

www.hohw.org


Vanaf heden wordt deze website (www.hvhw.org) niet meer bijgehouden en zullen wij de leden van de HHW in opheffing rechtstreeks informeren over belangrijke ontwikkelingen.


Binnenkort kunt u voor meer informatie terecht op de nieuwe website: www.hohw.org

Mascha van Bergenhenegouwen legt haar functie als bestuurslid van de Huurdersvereniging neer. Als dank en waardering voor haar jarenlange inzet kreeg zij in de ALV op 1 mei j.l. de stadsspeld van de gemeente Den Haag opgespeld door de wethouder Joris Wijsmuller. Dank voor alles Mascha!!